ดีดี.อินเตอร์ DD.INTER

คู่มือเบื่องต้น DD-Software

฿0.00
คู่มือเบื่องต้น ของโปรแกรม POS DD-Software<br><br>
รายระเอียด การใช้งานเบื่องต้นของโปรแกรม
เหลือ 100 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : POS OFFLINE
  • รหัสสินค้า : 000145

รายละเอียดสินค้า คู่มือเบื่องต้น DD-Software

http://www.ddgroupinter.com 

ดาวน์โหลดเพื่อทดลองใช้ ดุก่อนคลิ๊กเลย  DOWNLOAD V 10

 ซอฟท์แวร์ บริหารงาน ขายปลีกขายส่ง DD-Software ภาษาไทย ทำงานบระบบ ปฏิบัติการวินโดวส์ XP  เหมาะสำหรับกิจการร้านค้าปลีก เช่น ร้านสะดวกซื้อ, มือถือ, เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สามารถนำระบบบาร์โค้ดมาร่วมใช้งานได้ด้วยการ ติดตั้งในกรณีที่ท่านจะ Upgrade ให้สำรองฐานข้อมูล D*.GDB ไปเก็บไว้ที่อื่นก่อน หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้นำไฟล์ดังกล่าวกลับลงมาทับที่เดิม ควรใช้โปรแกรม IBPump ข้อมูลจากฐานข้อมูลเก่าเข้าฐานข้อมูลใหม่ด้วย เพราะในตัวฐานข้อมูลเองก็มีการเขียนคำสั่งต่างๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอด

คุณสมบัติ

- เก็บข้อมูลหมวดสินค้าและข้อมูลสินค้าโดยมีการกำหนดราคาขายได้หลายระดับราคา เพื่อให้สัมพันธ์กับข้อมูลลูกค้า เช่น ราคาขายปลีก, ราคาขายส่ง รายการสินค้าชุด กำหนดราคาโปรโมชั่น เป็นเปอร์เซ็นต์ หรือกำหนดราคาที่ขึ้นกับจำนวนหน่วย เช่นซื้อ 5 ชิ้นขึ้นไปราคาเท่าไร

 - เก็บรายละเอียดลูกค้าโดยแยกระดับราคาที่แตกต่างกัน โดยให้ระดับราคาไปสัมพันธ์กับราคาที่กำหนดไว้ที่ข้อมูลสินค้า

- กำหนดเอกสารรับและเอกสารจ่าย โดยสามารถระบุได้ว่าเอกสารใดมีผลกับยอดคงเหลือในคลังสินค้า เพิ่มหรือลด เช่น ใบสั่งซื้อไม่ผลกับคลัง แต่ใบรับของ มีผลทำให้ยอดสินค้าในคลังเพิ่มขึ้น

- ควบคุมการขาย โดยใช้วิธีเปิดกะ เพื่อควบคุมการเก็บเงินของแคชเชียร์

- มีรายงานการขายสดในแต่ละวัน

- มีรายงานสินค้าคงเหลือ

- มีรายงานสินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดี

คู่มือเบื่องต้น

โปรแกรมขายสินค้าPOS DD-Sofwawre

1. การเข้าสู่โปรแกรม ดับเบิลคลิ๊ก โปรแกรมขายสินค้า

2. ใส่ Username : 3 Password : 3

3. กดปุ่ม เข้าระบบ

การใช้งานครั้งแรก

1. เข้าเมนู ตั้งค่า > ตั้งค่า รายละเอียด บริษัท

2. ตั้งประเภทสินค้า เข้าเมนู สินค้า > ประเภทสินค้า > กดปุ่ม เพิ่มใหม่ แล้วทำการกรอกรายละเอียดประเภท

สินค้า กดปุ่ม บันทึก( สามารถตั้งประเภทหลาย ๆ อย่างไว้ก่อนก็ได้ )

3. ตั้งค่า คลังสินค้า เข้าเมนู สินค้า > คลังสินค้า > กดปุ่ม เพิ่มใหม่ แล้วทำการกรอกรายละเอียด คลังสินค้า เช่น

หน้าร้าน, หลังร้าน เป็นต้น

4. ตั้งค่า รายชื่อบริษัทที่สั่งซื้อ เข้าเมนู จัดซื้อ > รายชื่อบริษัทสั่งซื้อ > คลิกเพิ่มใหม่ แล้วทำการกรอกรายละเอียด

กดปุ่มบันทึก

การบันทึกสินค้า รับสินค้า เข้าระบบ

1. คลิก ปุ่ม ข้อมูลสินค้า

2. คลิ๊กปุ่ม เพิ่มใหม่ ด้านล่าง แล้วทำการกรอกรายละเอียดสินค้าเข้าไป ( หากต้องการทำเป็นระบบ ให้ติ๊ก

เครื่องหมาย“รับสต๊อกทันที” จะกรอกจำนวนสินค้าที่มีไม่ได้ เนื่องจากต้องไปรับเข้าก่อน ) เสร็จแล้ว กดปุ่ม

บันทึกด้านล่าง

หมายเหตุต้องกรอกชื่อสินค้าทั้งหมดที่มีตรงนี้ก่อน ไม่เช่นนั้นจะรับสินค้าเข้าระบบไม่ได้

- หากต้องการจัดการสต๊อกอย่างง่าย ก็ทำการติ๊กเครื่องหมายให้เป็นถูก ตรง “รับสต๊อกทันที”

แค่นี้ก็เพิ่มสต๊อกได้ทันทีครับ( แต่จะไม่สามารถเช็ค รายการ รับสินค้าเข้าได้ )

- ราคาตั้งเอง หมายถึงราคาที่เรากำหนดเพิ่มเติมจากราคา ตั้งต้น ( เป็นราคาพิเศษ สำหรับ

ลูกค้าพิเศษ เช่นราคาส่ง เป็นต้น

3. เข้าเมนู “จัดซื้อ > รับสินค้าเข้าระบบ” ดับเบิลคลิ๊กข้อความ DB Click เพิ่ม แล้ว ทำการเลือกสินค้าตามชื่อบริษัท

ดับเบิลคลิกสินค้าที่ต้องการลง จากสต๊อกสินค้า แล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ กดปุ่มบันทึก เสร็จสิ้นการรับ

สินค้าเข้าระบบ

การขายสินค้า

1. เลือกสินค้า จากการค้นหา หรือประเภท หรือใช้เครื่องยิงบาร์โค๊ด ยิงเข้าไปเลย

2. เมือได้สินค้าในปริมาณที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม F9 เพื่อไปกรอกรายละเอียด ข้อมูลลูกค้า หากไม่ต้องการ ให้ใส่

เลข0 ตรงช่องรหัสลูกค้าแล้วกดปุ่ม Enter

ส่วน ตั้งค่าต่าง ๆๆๆ

ส่วนข้อมูลลูกค้า( หากเป็นลูกค้าเงินสด ให้ใส่เลข 0 ตรงช่อง รหัสลูกค้า แล้วกดปุ่ม Enter หรือ ติกเครื่องหมาย ใช้สมาชิก

ออก แค่นี้

เลือกสถานะการ จ่ายเงิน

- เครดิต ข้อมูล จะส่งไปยังหน้าเครดิต

- เก็บเงินสด ข้อมูล จะส่งไปยังหน้าเครดิต

- หรือชำระเงินสด ก็ใส่จำนวนเงินที่รับลงไปได้เลย

เสร็จสินการขายสินค้า

การเลือกราคาสินค้า

ราคาสินค้า จะมี3 ราคาด้วยกัน

ปรับเปลี่ยนราคาได้โดยคลิ๊ก ราคาตั้งเอง

- ราคาตั้งต้น

o ราคาที่เรากำหนดตายตัว พนักงานทุกคนจะเห็นราคานี้ก่อน

- ราคากำหนดเอง

o มีทั้งหมด 5 ราคา กำหนดได้จากหน้าข้อมูลสินค้า

 ราคาคิดจากราคาตั้งต้น เป็นแบบ% สามารถ เพิ่มหรือลดลงจากราคาตั้งต้นได้ทันที

ลูกหนี้

คลิกดูหนี้ได้จาก ปุ่มนี้

- ทั้งหมด ( ก็คือทั้งหมด )

- ครบกำหนด ( ลูกค้าที่ยังไม่จ่ายเงินที่เลยกำหนด + ลูกค้าที่ครบกำหนดชำระเงินแล้ว )

- ดูตามวันที่เรากำหนด

- ค้นหาจาก ชื่อ ที่อยู่

การดูหนี้รายบุคคล ทำได้ดังนี้

1. พิมพ์รหัสลูกค้า ในช่อง ป้อนรหัสลูกค้า

2. ดับเบิลคลิกชื่อลูกค้าที่เราเจอจากการ คลิ๊กดูลูกหนี้ ก็จะแสดง หนี้ของลูกค้าคนนั้นทั้งหมด

การชำระเงิน จากลูกหนี้ที่ค้างจ่าย มี ดังนี้

1. ชำระเงินจาก การส่งเก็บเงินสด ที่เราขายประจำวัน

 

โทรสอบถามเพิ่มเติม 095-4826356 LineiD :  ddinter คุณชาญ