http://www.ddgroupinter.com/index.php?lang=th&headername=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%
ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ

สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 25/11/2550
ปรับปรุงเวบเมื่อ 02/07/2020
ผู้ชมทั้งหมด
www.ddgroupinter.com
สินค้าทั้งหมด 115
3451100737872


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (115)
 ชั้นมินิมาร์ท(มาตรฐาน)
 ชั้นซุปเปอร์(มาตรฐาน)
 ชั้น CMT (มาตรฐาน)
 ชั้นแล็ค
 ตู้ยา ตู้เครื่องสำอาง
 เคาน์เตอร์แคชเชียร์
 อุปกรณ์ฟูด
 ตู้แช่ เครื่องดื่ม
 ตู้แช่แข็ง/ตู้ OPEN
 POS OFFLINE
 POS ONLINE
 เช่าเวทีแสงสีเสียง
 เงื่อนไขในการบริการ
 ผลงานของเรา
 เอกสารประกอบการค้า
 โรงงานผลิตสินค้า
 วิธีการจัดร้านค้า
 ดีดี.สู่สังคม

บริการของร้านค้า
หน้าแรก
สินค้า
เกี่ยวกับเรา
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
แจ้งการชำระเงิน

จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

แบบสอบถามออนไลน์
ชั้นวางสินค้า ชั้นมินิมาร์ท ชั้นซุปเปอร์มาร์เก็ต ช


DD.interรายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> วิธีการจัดร้านค้า >> การจัดเรียงสินค้าคงคลัง

การจัดเรียงสินค้าคงคลัง - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
การจัดเรียงสินค้าคงคลัง


  Tell a Friend

การจัดเรียงสินค้าคงคลัง

รหัสสินค้า: 000147
ราคา: 0.00 บาท   (ราคายังไม่รวมภาษี 0.00 บาท)
รายละเอียด:

การจัดเรียงสินค้าคงคลัง

   สินค้าคงคลัง(Inventory) จัดว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่งซึ่งกิจการต้องมีไว้เพื่อขายหรือผลิต ดังนั้นสินค้าคงคลัง
จึงหมายถึงวัตถุดิบ (Raw Material) หรือสิ่งของชิ้นส่วน ที่ซื้อมา เพื่อใช้ในการผลิตฉนั้นในการจัดการสินค้าคงคลังจึงต้องมีองค์
ประกอบดังต่อไปนี้
             1. วัตถุดิบ (Raw Material) คือชี้นส่วนที่องค์กรได้ทำ การซื้อหามา เพื่อใช้ในการผลิต
             2. งานระหว่างผลิต คือชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนของการ ผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นต่อไป โดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน
             3. วัสดุซ่อมบำรุง คือชิ้นส่วนหรืออะไหล่ของเครื่องจักร ที่สำรองไว้เพื่อเปลี่ยน เมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหายหรือหมดอายุการ
ใช้งาน
             4. สินค้าสำเร็จรูปคือปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวน การผลิตที่ครบถ้วนพร้อมที่จะนำไปเสนอขายให้แก่ลูกค้าได้
                  5. ส่วนประกอบอื่น ๆได้แก่ แรงงาน (Labour) เงินลงทุน (Capital) เครื่องมือ (Tools) เครื่องจักร(Machine) และ
  อุปกรณ์(Equipment)
  
           
บทบาทของสินค้าคงคลังในซัพพลายเชน
           สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน (Supply Chain) เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุดโดยไม่
  กระทบต่อระดับการให้บริการ ซึ่งปัจจัยนำเข้า (Input) ของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง คือ วัตถุดิบ (Raw Material)
  ชิ้นส่วน (Parts) และวัสดุต่าง ๆ (Material) ที่เรียกรวมกันว่า
สินค้าคงคลังเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิต
  ภัณฑ์หลายชนิด นอกจากนั้นการที่มีสินค้าคงคลังที่เพียงพอยังเป็นการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันที
           
           จะเห็นได้ว่าสินค้าคงคลังมีความสำคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่างมากการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพจึง
  ส่งผลกระทบต่อผลกำไรจากการประกอบการโดยตรงและในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลของสินค้า
  คงคลัง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำและทันเวลามากยิ่งขึ้น การจัดซื้อสินค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงกับ  ความต้องการ

  (Demand) ปริมาณที่เพียงพอ (Quantity) ราคาที่เหมาะสม(price) ทันเวลาที่ต้องการ (Time) โดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้
  และนำส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการจัดซื้อที่ดีที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุ
  ประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ คือ
                  1. สามารถมีสินค้าคงคลัีง บริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้าเสมอเพื่อสร้างยอดขาย
  และรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้
                  2. สามารถลดระดับการลงทุน ในสินค้าคงคลังในราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย

           วัีตถุประสงค์ 2 ข้อนี้จะมีความขัดแย้งกันเอง เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดมักจะต้องใช้วิธีการลดระดับสินค้าคงคลัง
  ให้เหลือแค่เพียงพอใช้ป้อนการผลิตเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้โดยไม่หยุดชะงัก แต่ระดับสินค้าคงคลังที่ต่ำเกินไปก็ทำให้การ
  บริการลูกค้าไม่เพียงพอ หรือไม่ทันใจลูกค้าในทางตรงกันข้ามการถือสินค้าคงคลังไว้มากเพื่อผลิตหรือเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าได้เพียงพอ
  และทันเวลาเสมอนั้นทำให้ต้นทุนสินค้าคงคลังสูงขึ้น ดังนั้น การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) โดยการรักษา
  ความสมดุลของวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ และเนื่องจากการบริหารการผลิตในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็น
  หลักสำคัญซึ่งการบริการลูกค้าที่ดีก็เป็นส่วนหนึงของการสร้างคุณภาพที่ดีซึ่งทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดด้วยจึงดูเหมือนว่า
  การมีสินค้าคงคลังในระดับสูงจะเป็นประโยชน์กับกิจการในระยะยาวมากกว่า เพราะจะรักษาลูกค้า และส่วนแบ่งตลาดได้ดีแต่อันที่
  จริงแล้วต้นทุนสินค้าคงคลังที่สูงก็มีส่วนที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วยมีผลให้ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันในด้านราคาได้
  จึงต้องทำให้ต้นทุนต่ำคุณภาพดีและบริการที่ดีด้วยในขณะเดียวกัน

           
ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง
           1. เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล โดยธุรกิจ
  ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า
           2. เป็นการรักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงานการเดินเครื่องจักร ฯลฯให้สม่ำเสมอได้
  โดยจะเก็บสินค้าที่จำหน่ายไม่หมดในช่วงที่จำหน่ายได้ไม่ดีไว้จำหน่ายตอนช่วงเวลาที่ลูกค้า หรือผู้บริโภคมีความต้องการซึ่งในช่วง
  เวลานั้นอาจจะผลิตไม่ทันการจำหน่าย
           3. ทำให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื้อสินค้าจำนวนมากต่อครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการ
  เปลี่ยนแปลงราคาและผลกระทบจากเงินเฟ้อ เมื่อสินค้าในท้องตลาดมีราคาเพิ่มสูงขึ้น
           4. เป็นการป้องกันของขาดมือ ด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยล่าช้าหรือบังเอิญได้คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน
           5. ทำให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่น ไม่มีการหยุดชะงักอันเนื่องจากของขาดมือ จนทำให้เกิด
  ความเสียหายแก่กระบวนการผลิตซึ่งจะทำให้คนงานว่างงาน เครื่องจักรถูกปิดหรือผลิตไม่ทันคำสั่งซื้อของลูกค้า
           
           
อุปสงค์(Demand)
           คือจุดเริ่มต้นของการจัดการสินค้าคงคลังจะเริ่มจากอุปสงค์ของลูกค้า (Customer Demand) เพื่อจัดการให้เป็นไปตามความ
  ต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องใช้หลักการพยากรณ์โดยอุปสงค์จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
                  
อุปสงค์แปรตาม(Dependent Demand) เป็นอุปสงค์ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและสินค้าที่ใช้ต่อเนื่อง ในกระบวนการ
  ผลิต ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะอาจส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงถ้าขาดวัตถุดิบประเภทนี้ เช่นถ้าโรงงานประกอบสารเคมี มีสารเคมีขาด
  หายไปแม้แต่ชนิดเดียวก็จะทำให้โรงงานหยุดทันที
                  
อุปสงค์อิสระ (Independent Demand) เป็นอุปสงค์ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและสินค้าที่ไม่ใช้ต่อเนื่องในกระบวน
  การผลิต ส่วนมากจำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรงถ้าไม่มีอาจจะเสียโอกาส และถูกปรับ


 

นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• โอนเงินผ่านธนาคาร    
การส่งสินค้า (Shipping information)
            ทางเรามีบริการการจัดส่งสินค้าโดยรถขนส่งของเราเอง พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้งสินค้า                 1. สินค้าที่มีในสต็อก จัดส่งได้ 1-3 วัน ทำการ                 2. สินค้าที่มีการสั่งผลิตใหม่ (งานไม้) จัดส่งสินค้า 10-15 วันทำการ                 3. สินค้าที่มีการสั่งผลิต (งานเหล็ก) จัดส่งสินค้า 15-25 วันทำการ                 4. (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา)                 5. โทรสอบถามเพิ่มเติม 095-4826356 Line:  ddinter  (คุณชาญ) Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
ดีดี.อินเตอร์ DD.INTER , หจก.ดุสิต.อินเตอร์ DUSIT.INTER
89 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง
    โทรติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม 044-262118  (น้องจ๋อม น้องแพ็ท) ฝ่ายขาย  ... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
ทางเรามีบริการ ขนส่งและติดตั้งงาน โดยรถขนส่งของ ดีดี.อินเตอร์ เอง  และมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ติดตั้งงานให้กับลูกค้า ถึงที่บ้าน/ที่ร้านค้าของท่านลูกค้า โดยช่างผู้ชำนาญงาน มืออาชีพ (ก่อนรับสินค้าลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้า ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง) ลูกค้าจึงมั้นใจได้ว่าจะได้รับสินค้า ทุกแบบ ทุกขนาด ตามที่ท่านลูกค้าสั่งซื้อ กับทางเรา ขอบคุณครับ
เวลาให้บริการ (Business Hour)
รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง (หน้าร้าน โชว์รูม เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด) โทรสอบถามรายระเอียดสินค้าได้ในเวลา จันทร์ - ศุกร์  ช่วงเวลา 08.00 - 19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์  ช่วงเวลา 09.00-16.00น. ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง (สั่งซื้อสินค้า สอบถาม-ตอบกลับ  ทาง Email   24 ชม) www.ddgroupinter.com www.dd-software.com Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
ทางเว็บไซต์ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด็บไซต์โดยเคร่งครัด **สินค้าของเราอยูในเงื่อนไข เมื่อท่านลูกค้าสั่งซื้อสินค้า เรารับประกันว่า ท่านจะได้รับสินค้าตามแบบ และขนาดที่ท่านสั่งซื้อมา อย่างแน่นอน 100%เพราะเราจะจัดส่งสินค้า  ก่อนการชำระเงินทั้งหมดทุกครั้งเมื่อท่านลูกค้า สั่งซื้อสินค้ากับทางเรา จะมีมัดจำแค่ 20-35% เท่านั้น อีก 80-65% ที่คงค้าง ทางเราจะเก็บหลังจากที่ส่งและติดตั้งงานแล้วเสร็จเท่านั้น ลูกค้าจึงมั้นใจได้ชั่วว่าจะได้รับสินค้าอย่างแน่นอน เพราะบริการเราเอาใจไส่ลูกค้า และรู้ดีเสมอว่า ท่านคือคนสำคัญ** ขอบคุณครับ**


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.